1. Загальні положення.
Цю політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог Директиви 2002/58/ЄC Європейського парламенту та Ради від 12 липня 2002 року щодо обробки персональних даних та захисту приватного життя в секторі електронних комунікацій (Директива про конфіденційність та електронні повідомлення) та Регламенту (ЄС) ) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (далі за текстом — GDPR) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних інтернет-магазину (надалі ІМ) "Оскар".

Керівництво ІМ «Оскар» ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Ця політика ІМ «Оскар» щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку ІМ «Оскар» може отримати про відвідувачів веб-сайту https://ockar.com.ua.


2. Основні поняття, які використовуються у Політиці.

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за адресою https://ockar.com.ua;

Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

ІМ «Оскар» – юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного чи визначеного Користувачеві веб-сайту https://ockar.com.ua;

Користувач – будь-який відвідувач сайту https://ockar.com.ua;

Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.


3. ІМ "Оскар" може обробляти такі дані Користувача

Прізвище, ім'я, по батькові;

Електронна адреса;

Номери телефонів;

Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика, Яндекс Метрика та інших).

Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.


4. Цілі обробки персональних даних.

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів та повідомлень на мобільний телефон.

Також ІМ «Оскар» має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень надіславши ІМ «Оскар» листа на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.


5. Правові основи обробки персональних даних.

ІМ «Оскар» обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті https://ockar.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

ІМ "Оскар" обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

Якщо Ви здійснюєте бронювання послуг від імені або на користь третіх осіб, інформація, яку Ви надаєте про цих третіх осіб, збирається та обробляється ІМ «Оскар» на тих же умовах, на яких обробляються Ваші персональні дані. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, Ви підтверджуєте, що ця третя сторона ознайомлена з цими умовами та розуміє їх наслідки, а також надає безумовну та повну згоду на збирання та обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики конфіденційності, та погоджується, що доступ до такої інформації можливий з розділу Вашого облікового запису.

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних.

Безпека персональних даних, що обробляються адміністраторами сайту https://ockar.com.ua, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

ІМ «Оскар» забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що унеможливлюють доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу [email protected] з позначкою «Відклик згоди на обробку персональних даних».

Веб-сайти або сторінки, на які вказані посилання, слугують виключно інформаційним цілям та не рецензуються ІМ «Оскар». ІМ «Оскар» не несе відповідальності за інформацію, розміщену на цих сторінках або веб-сайтах, що належать третім особам, так само, як не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникли у користувача в результаті відвідування даних веб-сайтів за вказаними посиланнями.


7. Прикінцеві положення.

Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, які цікавлять його щодо персональних даних, звернувшись до адміністраторів сайту ІМ «Оскар» за допомогою електронної пошти [email protected].

У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних ІМ «Оскар». Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в Інтернеті за адресою https://ockar.com.ua/privacy-policy/.